เกี่ยวกับเรา

บริษัท วศินพัฒส์ จำกัด
วศินพัฒส์ จำกัด

บริษัท วศินพัฒส์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 โดยเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า กลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่าย อาทิเช่น สินค้าเพื่อความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สินค้ากลุ่มเทปกาวและอุปกรณ์แพ็คกิ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงลูกค้าทั่วไป เราจะมุ่งเน้นบริการลูกค้าและอำนวยความสะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า