TKS กระดาษต่อเนื่องเคมี

รายละเอียด

กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 9×11 นิ้ว

  • เนื้อกระดาษเคมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น
  • ไร้เส้นบรรทัด รองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร
  • แต่ละชั้นมีสีต่างกัน สะดวกต่อการคัดแยกต้นฉบับและสำเนา
  • เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
  • ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix 
  • กระดาษหนา 50แกรม

     สีของแต่ละชั้น 

  • ชั้นที่ 1 สีขาว, ชั้นที่ 2 สีเขียว, ชั้นที่ 3 ชมพู, ชั้นที่ 4 สีเหลือง
  • ขนาด 9×11 นิ้ว

 

     หมายเหตุ : ราคาสินค้ายังไม่รวม Vat.7%

รหัส สินค้า ราคา/รีม
F000-00010  TKS กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 2ชั้น 9×11นิ้ว 1,000ชุด 880.-
F000-00011 TKS กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 3ชั้น 9×11นิ้ว 500ชุด 750.-
F000-00012 TKS กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 4ชั้น 9×11นิ้ว 500ชุด 935.-
บริษัท วศินพัฒส์ จำกัด

สามารถสั่งซื้อได้ทาง โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ โดยผ่าน Sales ได้ทันที

Mobile : 084 146 5554 วิศิษฎ์ (คุณสิท)
Mobile : 063 925 5544 ปัณฐพัฒส์ (คุณนิด)
Tel : 02 006 6593
Email : wasinpat.sales@gmail.com

Line ID : @wasinpat24

@wasinpat24